Investors

<p>Close up of a middle aged woman dressed in a blazer, sitting down while looking at another person in the foreground.</p>

Välkommen till Mendus Investor Relations-sida. Mendus är noterat på NASDAQ Stockholm under tickersymbolen IMMU. Du hittar all relevant information om Mendus-aktien på vår investerarsida.

Konvertibla skuldebrev

Den 26 augusti 2022 ingick Mendus ett finansieringsavtal avseende erhållande av finansieringsåtagande med Negma Group (“Negma”) där Negma har åtagit sig att teckna upp till 200 miljoner kronor i konvertibla skuldebrev. Per den 6 april 2023 fanns inga utestående konvertibler till Negma och i samband med kapitalanskaffningen under juni – juli 2023 ingick bolaget ett avtal där Mendus har åtagit sig gentemot Pareto Securities AB att inte nyttja ytterligare finansiering från Negma arrangemanget.

För mer information om finansieringsavtalet hänvisas till de pressmeddelanden som publicerades 26 augusti 2022, 26 oktober 2022, 5 januari 2023, 7 mars 2023, 6 april 2023 och 7 June 2023. I tabellen nedan presenteras de konvertibla skuldebrev och aktier som emitterades enligt finansieringsavtalet under januari – april 2023.

 

Utfärdade konvertibla skuldebrev och konvertering av aktier till Negma Group

Utfärdade konvertibla skuldebrev

 

Konvertering konvertibla skuldebrev

Pressmeddelanden enligt finansieringsavtalet med Negma Group

6 april 2023: Mendus löser in de utestående konvertibla skuldebreven från Negma Group – Läs mer

4 april 2023: Mendus tillkännager begäran från Negma Group om konvertering av konvertibla skuldebrev – Läs mer

4 april 2023: Mendus tillkännager begäran från Negma Group om konvertering av konvertibla skuldebrev – Läs mer

31 mars 2023: Mendus tillkännager begäran från Negma Group om konvertering av konvertibla skuldebrev – Läs mer

30 mars 2023: Mendus tillkännager begäran från Negma Group om konvertering av konvertibla skuldebrev – Läs mer

29 mars 2023: Mendus tillkännager begäran från Negma Group om konvertering av konvertibla skuldebrev – Läs mer

28 mars 2023: Mendus tillkännager begäran från Negma Group om konvertering av konvertibla skuldebrev – Läs mer

27 mars 2023: Mendus tillkännager begäran från Negma Group om konvertering av konvertibla skuldebrev – Läs mer

23 mars 2023: Mendus tillkännager begäran från Negma Group om konvertering av konvertibla skuldebrev – Läs mer

22 mars 2023: Mendus tillkännager begäran från Negma Group om konvertering av konvertibla skuldebrev – Läs mer

21 mars 2023: Mendus tillkännager begäran från Negma Group om konvertering av konvertibla skuldebrev – Läs mer

16 mars 2023: Mendus tillkännager begäran från Negma Group om konvertering av konvertibla skuldebrev – Läs mer

13 mars 2023: Mendus tillkännager begäran från Negma Group om konvertering av konvertibla skuldebrev – Läs mer

9 mars 2023: Mendus tillkännager begäran från Negma Group om konvertering av konvertibla skuldebrev – Läs mer

7 mars 2023: Mendus säkrar ett andra aktieägarlån från Van Herk Investment och minskar antalet utestående konvertibla obligationer till Negma Group – Läs mer

6 mars 2023: Mendus tillkännager begäran från Negma Group om konvertering av konvertibla skuldebrev – Läs mer

2 mars 2023: Mendus tillkännager begäran från Negma Group om konvertering av konvertibla skuldebrev – Läs mer

23 februari 2023: Mendus tillkännager begäran från Negma Group om konvertering av konvertibla skuldebrev – Läs mer

14 februari 2023: Mendus tillkännager begäran från Negma Group om konvertering av konvertibla skuldebrev – Läs mer

9 februari 2023: Mendus tillkännager begäran från Negma Group om konvertering av konvertibla skuldebrev – Läs mer

8 februari 2023: Mendus tillkännager begäran från Negma Group om konvertering av konvertibla skuldebrev – Läs mer

6 februari 2023: Mendus tillkännager begäran från Negma Group om konvertering av konvertibla skuldebrev – Läs mer

31 januari 2023: Mendus tillkännager begäran från Negma Group om konvertering av konvertibla skuldebrev – Läs mer

30 januari 2023: Mendus tillkännager begäran från Negma Group om konvertering av konvertibla skuldebrev – Läs mer

5 januari 2023: Mendus tillkännager begäran om den första tranchen av konvertibelt lån från Negma Group – Läs mer

26 october 2022: Mendus säkrar det första aktieägarlånet från Van Herk Investments och ingår slutlig – Läs mer

26 augusti 2022: Mendus tillkännager erhållande av finansieringsåtaganden på totalt upp till 250 miljoner kronor från Van Herk Investments och Negma Group – Läs mer