Investors

<p>Close up of a middle aged woman dressed in a blazer, sitting down while looking at another person in the foreground.</p>

Välkommen till Mendus Investor Relations-sida. Mendus är noterat på NASDAQ Stockholm under tickersymbolen IMMU. Du hittar all relevant information om Mendus-aktien på vår investerarsida.

Konvertibla skuldebrev

I tabellen nedan presenteras emitterade och utestående konvertibla skuldebrev och aktier som emitterats vid konvertering av konvertibla skuldebrev enligt finansieringsavtalet med Negma Group. För mer information om finansieringsavtalet hänvisas till de pressmeddelanden som publicerades den 26 augusti 2022 och 26 oktober 2022.

Varje konvertibelt skuldebrev har ett nominellt värde om 25 000 kronor.

Utfärdade konvertibla skuldebrev och konvertering av aktier till Negma Group

Utfärdade konvertibla skuldebrev

 

Konvertering konvertibla skuldebrev

 

Pressmeddelanden enligt finansieringsavtalet med Negma Group

23 mars 2023: Mendus tillkännager begäran från Negma Group om konvertering av konvertibla skuldebrev – Läs mer

22 mars 2023: Mendus tillkännager begäran från Negma Group om konvertering av konvertibla skuldebrev – Läs mer

21 mars 2023: Mendus tillkännager begäran från Negma Group om konvertering av konvertibla skuldebrev – Läs mer

16 mars 2023: Mendus tillkännager begäran från Negma Group om konvertering av konvertibla skuldebrev – Läs mer

13 mars 2023: Mendus tillkännager begäran från Negma Group om konvertering av konvertibla skuldebrev – Läs mer

9 mars 2023: Mendus tillkännager begäran från Negma Group om konvertering av konvertibla skuldebrev – Läs mer

7 mars 2023: Mendus säkrar ett andra aktieägarlån från Van Herk Investment och minskar antalet utestående konvertibla obligationer till Negma Group – Läs mer

6 mars 2023: Mendus tillkännager begäran från Negma Group om konvertering av konvertibla skuldebrev – Läs mer

2 mars 2023: Mendus tillkännager begäran från Negma Group om konvertering av konvertibla skuldebrev – Läs mer

23 februari 2023: Mendus tillkännager begäran från Negma Group om konvertering av konvertibla skuldebrev – Läs mer

14 februari 2023: Mendus tillkännager begäran från Negma Group om konvertering av konvertibla skuldebrev – Läs mer

9 februari 2023: Mendus tillkännager begäran från Negma Group om konvertering av konvertibla skuldebrev – Läs mer

8 februari 2023: Mendus tillkännager begäran från Negma Group om konvertering av konvertibla skuldebrev – Läs mer

6 februari 2023: Mendus tillkännager begäran från Negma Group om konvertering av konvertibla skuldebrev – Läs mer

31 januari 2023: Mendus tillkännager begäran från Negma Group om konvertering av konvertibla skuldebrev – Läs mer

30 januari 2023: Mendus tillkännager begäran från Negma Group om konvertering av konvertibla skuldebrev – Läs mer

5 januari 2023: Mendus tillkännager begäran om den första tranchen av konvertibelt lån från Negma Group – Läs mer

26 october 2022: Mendus säkrar det första aktieägarlånet från Van Herk Investments och ingår slutlig – Läs mer

26 augusti 2022: Mendus tillkännager erhållande av finansieringsåtaganden på totalt upp till 250 miljoner kronor från Van Herk Investments och Negma Group – Läs mer