Investerare

<p>Close up of a middle aged woman dressed in a blazer, sitting down while looking at another person in the foreground.</p>

Välkommen till Mendus Investor Relations-sida. Mendus är noterat på NASDAQ Stockholm under tickersymbolen IMMU. Du hittar all relevant information om Mendus-aktien på vår investerarsida.

Bolagsstämma

Detta sida innehåller viktig information och dokument för kommande och tidigare årsstämmor och extra bolagsstämmor.

 

Årsstämma 2024

Årsstämman ägde rum den 17 maj 2024 i Stockholm. 

Extra bolagsstämma i december 2023

En extra bolagsstämma ägde rum den 13 december 2023 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm.

Extra bolagsstämma i juli 2023

En extra bolagsstämma ägde rum den 10 juli 2023 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm.

 

Årsstämma 2023

Årsstämman ägde rum den 12 maj 2023 i Stockholm.

Extra bolagsstämma 2022

En extra bolagsstämma ägde rum den 18 november 2022 kl. 10 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm.

Årsstämma 2022

Årsstämman ägde rum den 10 maj 2022 i Stockholm.

Årsstämma 2021

Årsstämman ägde rum den 4 maj 2021 i Stockholm.

Extra bolagsstämma 2021

En extra bolagsstämma ägde rum den 22 januari 2021 kl 13:00 på IVA’s Konferenscenter på Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Extra bolagsstämma 2020

En extra bolagsstämma ägde rum den 18 december 2020 kl 13:00 på IVA’s Konferenscenter på Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Årsstämma 2020

Årsstämman ägde rum den 28 april 2020 i Stockholm.