Investerare

<p>Close up of a middle aged woman dressed in a blazer, sitting down while looking at another person in the foreground.</p>

Välkommen till Mendus Investor Relations-sida. Mendus är noterat på NASDAQ Stockholm under tickersymbolen IMMU. Du hittar all relevant information om Mendus-aktien på vår investerarsida.

Bolagsstämma

Detta sida innehåller viktig information och dokument för kommande och tidigare årsstämmor och extra bolagsstämmor.

Extra bolagsstämma 2022

En extra bolagsstämma ägde rum den 18 november 2022 kl. 10 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm.

Årsstämma 2022

Årsstämman ägde rum den 10 maj 2022 i Stockholm.

Årsstämma 2021

Årsstämman ägde rum den 4 maj 2021 i Stockholm.

Extra bolagsstämma 2021

En extra bolagsstämma ägde rum den 22 januari 2021 kl 13:00 på IVA’s Konferenscenter på Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Extra bolagsstämma 2020

En extra bolagsstämma ägde rum den 18 december 2020 kl 13:00 på IVA’s Konferenscenter på Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Årsstämma 2020

Årsstämman ägde rum den 28 april 2020 i Stockholm.