Investerare

<p>Close up of a middle aged woman dressed in a blazer, sitting down while looking at another person in the foreground.</p>

Välkommen till Mendus Investor Relations-sida. Mendus är noterat på NASDAQ Stockholm under tickersymbolen IMMU. Du hittar all relevant information om Mendus-aktien på vår investerarsida.

Vetenskapligt utskott

Det vetenskapliga utskottets arbete regleras i styrelsens arbetsordning och en stadga som antas av det vetenskapliga utskottet och utvärderas årligen. Det vetenskapliga utskottets ordförande och ytterligare en medlem i det vetenskapliga utskottet ska vara styrelseledamöter och ingen av dessa ska vara anställd i Bolaget. Styrelseledamoten Helén Tuvesson är ordförande i det vetenskapliga utskottet och styrelseledamöterna Andrea van Elsas och Hans Preusting är ledamöter i vetenskapliga utskottet och ingen av förutnämnda styrelseledamöter är anställda i Bolaget. Bolagets Chief Scientific Officer och/eller den verkställande direktören ska förbereda sammanträdena i det vetenskapliga utskottet. Det vetenskapliga utskottet kan vid behov inhämta extern rådgivning eller rådgivning från Bolagets vetenskapliga råd. Det vetenskapliga utskottets ordförande ska informera styrelsen om utskottets arbete och ska årligen utvärdera sitt arbete och efterlevnaden av stadgarna och tillhandahålla en skriftlig utvärdering till styrelsen.