Investerare

<p>Close up of a middle aged woman dressed in a blazer, sitting down while looking at another person in the foreground.</p>

Välkommen till Mendus Investor Relations-sida. Mendus är noterat på NASDAQ Stockholm under tickersymbolen IMMU. Du hittar all relevant information om Mendus-aktien på vår investerarsida.

Ledande befattningshavare

<p>Close up portrait of a man looking into the camera with a subtle smile.</p>

Erik Manting

Chief Executive Officer

Ph.D. i molekylär mikrobiologi och M.Sc. i medicinsk biologi

Född: 1971

Aktier: 277 695

Aktieoptioner: 662 666 (LTI 2023/2027)

Erfarenhet: Erik Manting har en MSc i medicinsk biologi och en doktorsexamen i molekylär mikrobiologi. I  ett antal år hade han en  postdoktor inom  immunologi innan han bytte till en karriär inom finans 2001. Han tillbringade de kommande 15 åren i olika kommersiella och ledande roller och de sista fem åren som Executive Director Corporate Finance på Kempen & Co, en investmentbank med fokus på Life Sciences och sjukvård Han var VD för DCprime fram till sammanslagningen med Immunicum i december 2020 och blev Immunicums VD i mars 2021.

Pågående engagemang:
Styrelseledamot Synerkine Pharma BV, oberoende styrelseledamot Transcode Therapeutics Inc.

Läs mer
<p>Close up portrait of a man looking into the camera with a subtle smile.</p>

Alex Karlsson-Parra

Chief Scientific Officer

M.D., Ph.D. Adjungerad professor i klinisk immunologi, Uppsala universitet

Född: 1950

Aktier: 39 124 (privata och genom närståendes innehav)

Aktieoptioner: 189 333 (LTI 2023/2027)

Erfarenhet: Alex Karlsson-Parra har mer än 20 års erfarenhet inom transplantationsimmunologi. Utöver sin position som medgrundare och CSO på Mendus, är han även docent i klinisk immunologi vid Uppsala universitet, Uppsala, Sverige, med specialkompetens inom transplantationsimmunologi och cancerimmunterapi och är tidigare ordförande i den svenska expertgruppen för Klinisk immunologi. 2014 tilldelades Dr Karlsson-Parra Athenapriset, det mest prestigefyllda priset för klinisk forskning inom den svenska sjukvården. Dessförinnan arbetade han som docent och överläkare vid avdelningen för klinisk immunologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg och Uppsala Akademiska Sjukhuset.

Pågående engagemang:

Läs mer
<p>Close up portrait of a man looking into the camera with a a neutral face.</p>

Jeroen Rovers

Chief Medical Officer

M.D., Ph.D., Dr. Rovers har en läkarexamen från Leiden University och en Ph.D. i kirurgisk onkologi

Född: 1970

Aktier: 107 526

Aktieoptioner: 331 333  (LTI 2023/2027)

Erfarenhet: Jeroen Rovers utbildade sig till farmaceutisk läkare vid European Centre of Pharmaceutical Medicine i Basel. Under de senaste 20 åren har han arbetat på olika akademiska institut och företag, såsom Wyeth och Organon och senast på Kiadis Pharma där han hade rollen som Chief Medical Officer. De flesta av de produkter han arbetat med är relaterade till onkologi, hematologi och transplantation.

Pågående engagemang:

Läs mer
<p>Portrait of a woman looking into the camera with a subtle smile.</p>

Lotta Ferm

Chief Financial Officer

Examen i företagsekonomi från Högskolan Kristianstad och Växjö universitet

Född: 1966

Aktier: 135 000
(privata och genom närståendes innehav)

Aktieoptioner: 331 333 (LTI 2023/2027)

Erfarenhet: Lotta Ferm har nästan 30 års erfarenhet av ekonomi och som controller från en rad företag inklusive Doktor24 Healthcare AB och Medivir AB verksamma inom sjukvård och life science. Hon har under det senaste decenniet konnsekvent haft roller som CFO, Head of Finance och Head of Controlling och lett corporate finance och redovisningsfunktioner för flera dynamiska och innovativa företag.

Pågående engagemang:

Läs mer
<p>Close up portrait of a man looking into the camera with a subtle smile.</p>

Leopold Bertea

Chief Technology Officer

Ph.D. i kemiteknik

Född: 1964

Aktier: 60 269

Aktieoptioner: 331 333 (LTI 2023/2027)

Erfarenhet:Leopold Bertea kom till Mendus från Cellectis 2022, ett bioteknikföretag i kliniskt skede som använder en egenutvecklad genredigeringsplattform för att utveckla cell- och genterapier. Där innehade  han senast positionen som Senior Vice President Technical Operations Europe och var medlem av Cellectis Verkställande kommitté. Med tidigare seniora roller på Novartis, LFB Biotechnologies och LFB:s dotterbolag CELLforCURE, Sanofi och Ciba-Geigy, tillför Dr Bertea sammanlagt 27 års erfarenhet från den biofarmaceutiska industrin till Mendus.

Pågående engagemang:

Läs mer