Investerare

<p>Close up of a middle aged woman dressed in a blazer, sitting down while looking at another person in the foreground.</p>

Välkommen till Mendus Investor Relations-sida. Mendus är noterat på NASDAQ Stockholm under tickersymbolen IMMU. Du hittar all relevant information om Mendus-aktien på vår investerarsida.

Styrelse

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter utan suppleanter. Mendus styrelse består för närvarande av sex (6) styrelseledamöter, inklusive styrelsens ordförande. Samtliga styrelseledamöter är utsedda till slutet av nästa årsstämma.

För information om styrelsens arbete och ersättning, se bolagets bolagsstyrningsrapport.

<p>Close up portrait of a woman looking into the camera with a subtle smile.</p>

Christine Lind

Ordförande sedan 2021

MBA i ekonomi och management från Columbia Business School

Född: 1974

Aktier: 80 000 (genom närsstående)

Erfarenhet: Christine Lind är amerikansk medborgare och född 1974. Christine Lind har en kandidatexamen i ekonomi och informationssystem från New York University, Stern School of Business och en MBA-examen i ekonomi och management från Columbia Business School. Christine Lind har lång erfarenhet från chefsroller inom den globala bioteknikindustrin (t.ex. Vice President Business Development på LifeCell Corporation och Executive Vice President Business Development och därefter VD för Medivir AB) och som strategisk och finansiell rådgivare till bioteknik- och läkemedelsföretag (på Merrill Lynch & Co). Christine Lind är för närvarande styrelseledamot i Xspray Pharma AB, VD och styrelseordförande i Lind Growth Strategy AB och Vice President, Commercial i NDA Group AB.

Pågående engagemang: Styrelseledamot i Xspray Pharma AB, VD och styrelseordförande i Lind Growth Strategy AB och Vice President, Commercial i NDA Group AB

Oberoende: Christine Lind är oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

Läs mer
<p>Close up portrait of a man looking into the camera with a subtle smile.</p>

Andrea van Elsas

Styrelseledamot sedan 2021

Ph.D. i immunologi och onkologi och en M.S. i molekylär- och cellbiologi

Född: 1966

Aktier: 0

Erfarenhet: Andrea van Elsas har tidigare arbetat som Chief Scientific Officer på Aduro Biotech, efter fde förvärvade BioNovion, ett företag som han var med och grundade 2011, och hade olika positioner på Organon (förvärvades av Schering-Plough och senare av Merck) i Nederländerna och Cambridge, Massachusetts, USA. Medan han arbetade för Organon och Schering-Plough ledde han immunonkologiportföljen och ledde anti-PD1-programmet som senare blev känt som pembrolizumab. Som postdoktor arbetade han i 2018 års nobelpristagare Jim Allisons labb vid University of California, Berkeley och är meduppfinnare av de ursprungliga anti-CTLA-4-patenten som låg till grund för utvecklingen av ipilimumab, det första checkpoint-hämmaren godkänd 2011 av FDA för behandling av melanom.

Pågående uppdrag: Partner med Third Rock Ventures och sitter i de vetenskapliga rådgivande nämnderna för Lava Therapeutics (ordförande) och InterRNA Technologies.

Oberoende: Andrea van Elsas är oberoende i förhållande till företaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

Läs mer
<p>Close up portrait of a man looking into the camera with a subtle smile.</p>

Hans Preusting

Styrelseledamot sedan 2021

Ph.D. i biokemi och en M.B.A. från Rotterdam School of Management

Född: 1962

Aktier: 50 000

Erfarenhet: Hans Preusting har tidigare varit Chief Business Officer och interim COO för uniQure. Dessförinnan var han VP för processutveckling och tillverkning på AMT, föregångaren till uniQure. Hans arbetar nu som oberoende konsult för flera bioteknikföretag och är medgrundare av två biotech-start-up-företag. Han har två patent och har publicerat över 20 vetenskapliga artiklar. Hans expertis är fokuserad på affärsutveckling, produktutveckling och tillverkning. Han har en Ph.D. i biokemi från University of Groningen, Nederländerna och en M.B.A. från Rotterdam School of Management, Nederländerna.

Pågående engagemang: Dr. Preusting är för närvarande VD för Synerkine Pharma B.V. och CDO för DegenRx B.V.

Oberoende: Hans Preusting är oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

Läs mer
<p>Close up portrait of a man looking into the camera with a subtle smile.</p>

Dharminder Chahal

Styrelseledamot sedan 2021

Magisterexamen i företagsekonomi, magisterexamen cum laude i flygteknik

Född: 1976

Aktier: 1 323 073

Erfarenhet: Dharminder Chahal är för närvarande VD och medgrundare av SkylineDx, Nederländerna, och utvecklar diagnostiska tester inom onkologi. Han är också ägare och verkställande direktör för Exponential BV där han fungerar som konsult till Van Herk Investments. Tidigare har han haft olika befattningar inom investment banking och kapitalförvaltning, bland annat på Kempen & Co och Robeco.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i BioInvent, Ceradis, Medis Medical Imaging, Sensara och Vitalnext samt rådgivande styrelseledamot i BioGeneration Ventures II, Thuja Capital Fund I och Gilde Healthcare Funds II och III.

Oberoende: Dharminder Chahal är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare, och beroende i förhållande till de större aktieägarna.

Läs mer
<p>Close up portrait of a woman looking into the camera while smiling.</p>

Helén Tuvesson

Styrelseledamot sedan 2020

MSc, Ph.D. från Lunds universitet

Född: 1962

Aktier: 16 000

Erfarenhet: Helén Tuvesson är svensk medborgare, född 1962 och har en doktorsexamen i cell- och molekylärbiologi i medicinsk vetenskap vid Lunds universitet. Hon har mer än 25 års erfarenhet från läkemedelsindustrin i olika befattningar inom Pharmacia och Active Biotech, bland annat som Chief Scientific Officer på Active Biotech i 6 år. I denna roll var hon ansvarig för den operativa forskningsverksamheten och bolagets projektportfölj i sent stadium av klinisk utveckling inom neurodegenerativa sjukdomar och cancerindikationer. Sedan 2017 är Helén VD för Active Biotech AB.

Pågående engagemang: VD, Active Biotech AB

Oberoende: Helén Tuvesson är oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

Läs mer
<p>Close up portrait of a man looking into the camera with a subtle smile.</p>

Sven Andreasson

Styrelseledamot sedan 2020

Civilingenjör från Handelshögskolan i Stockholm

Född: 1952

Aktier: 25 000

Erfarenhet: Sven Andreasson är svensk medborgare, född 1952 och bosatt i Washington DC, USA. Sven har en examen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och MBA-utbildningar från IMEDE Lausanne, INSEAD Fontainebleau och Ashridge London. Sven Andreasson har bred erfarenhet från bioteknik- och läkemedelsföretag. Han var VD för Active Biotech AB 1999-2008, Beta-Cell NV i Belgien 2008-2012 och Isconova AB 2012-2013 där han initierade och genomförde en försäljning av företaget 2013 till det amerikanska företaget Novavax. Sven har även haft flera ledande befattningar inom Pharmacia i Sverige, Tyskland, Belgien och Frankrike. Tidigare erfarenhet från styrelseuppdrag inkluderar t.ex. TiGenix NV, Belgien, Immunicum AB och Cantargia AB samt styrelseordförande i Erytech SA, Frankrike.

Pågående engagemang: Sven arbetar för närvarande som Senior Vice President för Novavax med ansvar för affärsutveckling. Styrelseledamot i Cellastra Inc., USA och Erytech SA, Frankrike.

Oberoende: Sven Andreasson är oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

Läs mer