Investerare

<p>Close up of a middle aged woman dressed in a blazer, sitting down while looking at another person in the foreground.</p>

Välkommen till Mendus Investor Relations-sida. Mendus är noterat på NASDAQ Stockholm under tickersymbolen IMMU. Du hittar all relevant information om Mendus-aktien på vår investerarsida.

Aktieägare

Antalet aktier i bolaget per den 31 mars 2022 uppgick till 199 400 599 (166 167 166) och aktiekapitalet i bolaget uppgick till 9 970 (8 308) KSEK. Samtliga aktier har lika rösträtt och andel av Mendus tillgångar och resultat.

Ägarförteckning per den 30 juni 2022

#ÄgareAntal aktierKapital/röster
1Adrianus Van Herk86 465 75443.4%
2Fjärde AP-fonden19 575 9809.8%
3Avanza Pension7 967 2474.0%
4Nordnet Pensionsförsäkring4 731 5422.4%
5Holger Blomstrand Byggnads AB2 975 3861.5%
6Martin Lindström2 360 0001.2%
7Erik Manting1 328 4740.7%
8Dharminder Chahal1 323 0730.7%
9FCG Fonder1 112 3750.6%
10Swedbank Försäkring973 9630.5%
11Lennart Sten875 0000.4%
12Handelsbanken Fonder843 7280.4%
13Ivar Nordqvist830 2560.4%
14SEB Fonder814 2490.4%
15Bengt Andersson671 3190.3%
16Alex Karlsson-Parra621 7360.3%
17Hans Edvin Ståhlgren600 0000.3%
18Mats Artur Andersson590 0000.3%
19Mats Dahlgren580 0000.3%
20Handelsbanken Liv Försäkring AB569 2290.3%
21Others63 591 28831.9%

Källa: Euroclear Sweden