Mendus AB: Mendus tillkännager begäran från Negma Group om konvertering av konvertibla skuldebrev

Mendus AB (“Mendus” publ; IMMU.ST), ett bioläkemedelsföretag fokuserat på immunterapier mot tumöråterfall, tillkännager idag att Negma Group (”Negma”) genom meddelande till Mendus har begärt konvertering av konvertibla skuldebrev som utfärdats till Negma i enlighet med det finansieringsavtal som Mendus tillkännagivit genom pressmeddelanden den 26 augusti och 26 oktober 2022.

Negma har begärt konvertering av 16 konvertibla skuldebrev som emitterades den 3 januari 2023, motsvarande 400 000 kronor av det konvertibla lånet som uppgår till totalt 12 475 000 kronor, till 215 053 aktier. Efter registrering hos Bolagsverket kommer Mendus totala aktiekapital att uppgå till 10 008 680,80 kronor och det totala antalet aktier och röster kommer att uppgå till 200 173 616.

Konverteringspriset per aktie är 1,86 kronor, motsvarande 92% av den näst lägsta dagliga volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) under de 10 på varandra följande handelsdagarna före konverteringsbegäran från Negma.

För ytterligare information om de konvertibla skuldebrev som emitterades den 3 januari 2023 hänvisas till pressmeddelandet som publicerades den 5 januari 2023.

För en sammanställning av samtliga utestående konvertibla skuldebrev och emitterade aktier vid konvertering i enlighet med finansieringsavtalet med Negma hänvisas till avsnittet ”Konvertibla skuldebrev” på investerarsidan på Mendus webbplats.