Mendus tillkännager begäran från Negma Group om konvertering av konvertibla skuldebrev

Mendus AB (“Mendus” publ; IMMU.ST), ett bioläkemedelsföretag fokuserat på immunterapier mot tumöråterfall, tillkännager idag att Negma Group (”Negma”) genom meddelande till Mendus har begärt konvertering av konvertibla skuldebrev som utfärdats till Negma i enlighet med det finansieringsavtal som Mendus tillkännagivit genom pressmeddelanden den 26 augusti och 26 oktober 2022.

Negma har begärt konvertering av fem (5) konvertibla skuldebrev som emitterades den 3 januari 2023, motsvarande 125 000 kronor av det konvertibla lånet som uppgår till totalt 5 700 000 kronor, till 105 042 aktier. Efter registrering hos Bolagsverket kommer Mendus totala aktiekapital att uppgå till 10 059 160,05 kronor och det totala antalet aktier och röster kommer att uppgå till 201 183 201.

Konverteringspriset per aktie är 1,19 kronor, motsvarande 92% av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) under de 10 på varandra följande handelsdagarna före konverteringsbegäran från Negma.

För ytterligare information om de konvertibla skuldebrev som emitterades den 3 januari 2023 hänvisas till pressmeddelandet som publicerades den 5 januari 2023.

För en sammanställning av samtliga utestående konvertibla skuldebrev och emitterade aktier vid konvertering i enlighet med finansieringsavtalet med Negma hänvisas till avsnittet ”Konvertibla skuldebrev” på investerarsidan på Mendus webbplats.