Investerare

<p>Close up of a middle aged woman dressed in a blazer, sitting down while looking at another person in the foreground.</p>

Välkommen till Mendus Investor Relations-sida. Mendus är noterat på NASDAQ Stockholm under tickersymbolen IMMU. Du hittar all relevant information om Mendus-aktien på vår investerarsida.

Garanterad nyemission 2017

På denna sida kommer du att hitta all relevant information som offentliggörs med anledning av Immunicums föreslagna nyemission.

Anmälningssedlar

Anmälningssedel (I) – Fullmakt för teckning av aktier med stöd av teckningsrätter (TR)
Ladda hem anmälningssedel PDF

Anmälningssedel (II) – Fullmakt för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter (TR)
Ladda hem anmälningssedel PDF


Press release

Immunicum AB (publ) offentliggör utfallet av företrädesemissionen

29 december 2017
Ladda hem PDF


Informationsbroschyr om företrädsrättsemissionen

6 December 2017
Ladda hem Broschyr PDF


Immunicum publicerar prospekt i samband med företrädesemission och notering på Nasdaq Stockholm

5 December 2017
Ladda hem Prospekt PDF


Press release

Styrelsen i Immunicum AB (publ) beslutar om en till 90 procent garanterad företrädesemission om maximalt 223 MSEK med syftet att finansiera den ytterligare utvecklingen av portföljen

2 November 2017
Ladda hem PDF


Press release

Kallelse till extra bolagsstämma i Immunicum

2 November 2017
Ladda hem PDF


Kallelse till extra bolagsstämma i Immunicum AB (publ) 171204

4 November 2017
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Förslag till beslut om nyemission av aktier
Styrelsens beslut om nyemission av aktier
Styrelsens redogörelse
Revisorns yttrande


Webcast presentation & Efterföljande Q&A

7 November 2017
Se presentation
Efterföljande Q&A


Contact

<p>Image of old buildings by a dock with boats laying in the water in the foreground.</p>

Head Office

Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm
Sweden

<p>City image from a walkway, with a church and tall buildings in the background.</p>

R&D Offices

Emmy Noetherweg 2K
2333 BK Leiden
The Netherlands