Investerare

<p>Close up of a middle aged woman dressed in a blazer, sitting down while looking at another person in the foreground.</p>

Välkommen till Mendus Investor Relations-sida. Mendus är noterat på NASDAQ Stockholm under tickersymbolen IMMU. Du hittar all relevant information om Mendus-aktien på vår investerarsida.

Garanterad nyemission 2018

På denna sida kommer du att hitta all relevant information som offentliggörs med anledning av Immunicums föreslagna nyemission.

Press release

Immunicum offentliggör utfallet i nyemissionerna – bolaget tillförs 351 MSEK

13 december 2018 Ladda hem PDF

Immunicum offentliggör prospekt i samband med företrädesemission och riktad emission

23 november 2018 Ladda hem PDF


Press release

Immunicum AB (publ) förtydligar information kring riktad emission

16 october 2018 Ladda hem PDF


Press release

Immunicum AB (publ) genomför riktad emission och fullt garanterad företrädesemission om totalt 351 MSEK för fortsatt klinisk utveckling av ilixadencel – en ny och innovativ immun-onkologisk terapi

16 october 2018 Ladda hem PDF


Press release

Kallelse till extra bolagsstämma I Immunicum AB (publ)

16 october 2018 Ladda hem PDF


Prospekt och anmälningssedlar

23 november 2018 Prospekt – Immunicum AB (publ) Särskild anmälningssedel Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter Informationsbroschyr

Extra bolagstämma 2018

16 october 2018

Styrelsens beslut om riktad nyemission

Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission Styrelsens beslut om företrädesemission Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission Styrelsens redogörelse Revisorns yttrande Fullmaktsformulär