Investerare

<p>Close up of a middle aged woman dressed in a blazer, sitting down while looking at another person in the foreground.</p>

Välkommen till Mendus Investor Relations-sida. Mendus är noterat på NASDAQ Stockholm under tickersymbolen IMMU. Du hittar all relevant information om Mendus-aktien på vår investerarsida.

Scientific Advisory Board

Bolaget har en vetenskaplig rådgivande nämnd som ska ge bolaget råd vid utformningen och utvecklingen av dess strategi, samt i vetenskapliga frågor.

Ada Kruisbeek

Ordförande i SAB

Ph.D., emeritusprofessor i immunologi vid VU-universitetet, Amsterdam

Erfarenhet: Ada Kruisbeek, Ph.D. tjänstgjorde tidigare som Chief Scientific Officer på DCprime, som hon grundade 2005. Hon har arbetat på National Cancer Institute i Bethesda, USA, och har tidigare varit chef för avdelningen för immunologi vid NKI-AVL (Netherlands Cancer Institute och Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis Hospital) i Amsterdam. Hon är emeritusprofessor i immunologi vid VU-universitetet, Amsterdam, där hon också tjänstgjorde som vetenskaplig chef för Life Sciences Centre och Technology Transfer Office vid VU.

Läs mer

Inge Marie Svane

Ledamot i SAB

M.D., Ph.D. Professor, Head of the Clinical Cancer Research Program, Faculty of Health Sciences, University of Copenhagen; Director, Centre for Cancer Immunotherapy (CCIT); consultant in Oncology, Herlev University Hospital

Erfarenhet: Inge Marie Svane, MD, PhD, tillför 25 års erfarenhet av forskning inom cancerimmunologi och immunterapi till Immunicums vetenskapliga råd. Med sin specialinriktning på adoptiv T-cell  terapi och andra cellterapier, cancervacciner och immunreglering har hon gjort en viktig insats inom cancerimmunterapi. Sedan 2001 har hon startat fler än 20 immunterapeutiska studier i fas I och II som sponsor eller huvudansvarig prövare och har fungerat som prövare och medprövare i ett antal internationella kliniska studier i samarbete med läkemedelsbranschen, främst inom cancerimmunterapi. Dr Svane har också lett grundandet av Center för cancerimmunterapi (CCIT) på Herlevs universitetssjukhus vid Köpenhamns universitet och är numera dess chef. Inge Marie har varit ordförande i det vetenskapliga utskottet i European Society for Medical Oncology (ESMO) och är författare och medförfattare till fler än 170 vetenskapliga publikationer, däribland rapporter i bland annat Clinical Cancer Research, Cancer Research, Blood, Nature Immunology, Nature Biotechnology, Lancet Oncology, Immunology, Journal of Translational Medicine, PLOS ONE och Oncoimmunology.

Läs mer

Lewis Lanier

Ledamot i SAB

PhD, professor emeritus i mikrobiologi och immunologi vid University of California, San Francisco (UCSF)

Erfarenhet: Lewis Lanier har varit ordförande för Institutionen för mikrobiologi och immunologi, delat chefskap för Cancer Immunology and Immunotherapy Program vid UCSF: s Comprehensive Cancer Center och varit chef för Parker Institute for Cancer Immunotherapy (PICI). Han har publicerat mer än 400 vetenskapliga artiklar, är seniorredaktör för Journal of Experimental Medicine och har tjänstgjort som redaktionsmedlem i Journal of Immunology, Annual Review of Immunology, Immunological Reviews, Tissue Antigens, Human Immunology, Immunogenetics och Immunity. Som ett erkännande av hans vetenskapliga bidrag tilldelades han William B. Coley Award for Distinguished Research in Basic Tumor Immunology från Cancer Research Institute i New York 2002, fick Rose Payne Award för sitt bidrag till området immunogenetik av American Society for Histocompatibility and Immunogenetics 2005, valdes till US National Academy of Sciences 2010, utsågs till stipendiat vid American Academy of Microbiology av American Society for Microbiology och valdes till American Academy of Arts and Sciences 2011.

Läs mer

Sjoerd van der Burg

Ledamot i SAB

Ph.D., professor i experimentell cancerimmunologi och terapi, Institutionen för medicinsk onkologi, Leiden University Medical Center; Senior utredare, Oncode Institute, Nederländerna

Erfarenhet: Sjoerd van der Burg, PhD, är professor i experimentell cancerimmunologi och terapi vid avdelningen för medicinsk onkologi vid Leiden University Medical Center och senior utredare vid Oncode Institute i Nederländerna. Hans grupp utför grundläggande, translationella och kliniska studier med fokus på faktorer för värd-tumörinteraktioner som avgör framgången och misslyckandet med immunsystemets kontroll av cancer. Dr van der Burg har lång erfarenhet av att övervaka medfödda och adaptiva immunsvar och utnyttjar detta för att vägleda utvecklingen av cancerterapier. Han har en doktorsexamen i immunologi från Leiden University.

Läs mer

Tanja de Gruijl

Ledamot i SAB

Medlem av SAB
Ph.D., professor, translationell tumörimmunologi och Fenna Diemer Lindeboom-ordförande, Amsterdam University Medical Center

Erfarenhet: Tanja de Gruijl, PhD, är professor i translationell tumörimmunologi och innehar en Fenna Diemer Lindeboom-stol vid Amsterdam University Medical Center där hon också leder labbet för immunterapi och immunövervakning. Hennes forskning sträcker sig från prekliniska studier till övervakning av fas I-III kliniska prövningar och inkluderar ämnen som immunförstärkning av tumördränerande lymfkörtlar och tumörmikromiljön, immunologisk armering av onkolytiska adenovirus och nanokroppsmedierad målinriktning av Natural Killer T- cellundermängder. Dr de Gruijl övervakade forskningen som stödde grunden för DCprime. Hon har nyligen blivit invald i styrelsen för Society for the Immunotherapy of Cancer (SITC). Dr de Gruijl har en doktorsexamen i tumörimmunologi från VU Amsterdam.

Läs mer